vietravelairlines

TRỰC ĐIỀU HÀNH THƯƠNG MẠI TẠI TRUNG TÂM ĐIỀU HÀNH KHAI THÁC/COMMERCIAL ON DUTY (COD)

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

A. MỤC ĐÍCH

1. COD là vị trí trực thường xuyên 24/7 tại Trung tâm ĐHKT (OCC), có vai trò là đầu mối tiếp nhận thông tin lịch bay thay đổi (SC), cung cấp thông tin đặt chỗ trên chuyến bay dự kiến cho Trực ban trưởng, đề xuất phương án SC tối ưu giúp Trực ban trưởng điều hành chuyến bay SC hợp lý, hiệu quả và giảm thiệt hại tối đa do đền bù.
2. COD có nhiệm vụ cập nhật SC trên hệ thống:
- Đối với hệ thống Radixx: cập nhật lịch bay SC giai đoạn từ T+0 đến T+30
- Đối với hệ thống AIMS: cập nhật lịch bay SC giai đoạn từ T+3 đến T+30
3. COD có nhiệm vụ thông báo, xây dựng phương án giải tỏa khách, triển khai cho Callcenter, các Đại diện sân bay/Đại diện ủy quyền xử lý các chuyến bay SC. Phối hợp giải quyết các vấn đề phát sinh do chuyến bay bị SC và giám sát công tác báo khách của Callcenter.
4. COD cập nhật lịch bay các chuyến bay đặc biệt (ferry, chuyên cơ,…) để phục vụ công tác điều hành khai thác. Trực điều hành khai thác là đầu mối phối hợp, xử lý việc điều chỉnh tải thương mại, tham gia công tác ứng phó khẩn nguy theo yêu cầu của Vietravel Airlines.

B. TRÁCH NHIỆM CÔNG VIỆC

1. Tham gia giao ban hàng ngày tại Phòng điều hành OCC để nắm thông tin về dự báo tình hình khai thác trong vòng 24h tới(bao gồm thông tin về kỹ thuật, thời tiết, doanh thu, các thông tin liên quan có thể ảnh hưởng đến lịch bay thay đổi để chuẩn bị phương án SC tối ưu.
2. Theo dõi tải cung ứng và nhu cầu tải phát sinh trước và trong ngày khai thác, cung cấp số liệu khi có yêu cầu. Phối hợp với các đơn vị liên quan đề xuất phương án tăng, giảm khi cần thiết.
*** KHI SC XẢY RA ***
3. Xác định mức độ bất thường (thời gian chậm, số lượng chuyến bay hủy, khả năng bay bù, tình trạng khắc phục kỹ thuật, diễn biến và xu hướng thời tiết,…).
4. Kiểm tra thông tin chuyến bay bị SC (số lượng khách, khách VIP, khách cần trợ giúp đặc biệt, khách nối chuyến,…).
5. Trao đổi với Đại diện/Đại diện ủy quyền về các phương án dự kiến SC.
6. Kiến nghị Trực ban trưởng các phương án thay đổi lịch bay tối ưu, giảm thiệt hại cho việc đền bù.
7. Thực hiện thay đổi lịch bay trên hệ thống, triển khai SC cho Callcenter báo khách và các đơn vị liên quan gồm phòng vé, Đại diện sân bay/Đại diện ủy quyền,…
8. Phối hợp với các đơn vị liên quan xử lý các vấn đề phát sinh do SC.

C. YÊU CẦU VỀ KIẾN THỨC VÀ KỸ NĂNG

Kiến thức và kỹ năng:

 • Có khả năng nắm vững và áp dụng các quy trình, chính sách
 • Có khả năng cải tiến quy trình, chính sách
 • Chú trọng vào chất lượng và tiêu chuẩn
 • Có khả năng cập nhật liên tục kiến thức chuyên môn và áp dụng vào công việc.
 • Kỹ năng lãnh đạo nhóm.
 • Có khả năng phân tích và tính toán chi phí để đưa ra kiến nghị, lựa chọn phương án thay đổi lịch bay (SC) hiệu quả nhất.
 • Có kiến thức sâu rộng về hệ thống đặt giữ chỗ Radixx
 • Có kiến thức và khả năng sử dụng các phần mềm IT liên quan tới điều hành bay và phục vụ hành khách
 • Có kiến thức về địa lý thế giới, thông thuộc mã code của hệ thống các sân bay, mạng bay của Vietravel Airlines và các Hãng hàng không đối tác
 • Có đủ kiến thức để có thể trao đổi và tổng hợp thông tin liên quan đến các lĩnh vực chuyên môn hàng không để đưa ra các quyết định liên quan đến thương mại, cụ thể như: kiểm soát chuyến bay, đường bay; Hệ thống Radixx; Quản lý và tính toán chi phí khai thác, chi phí bồi thường; Quy trình khẩn nguy,…
 • Có kỹ năng tổ chức và giải quyết vấn đề trong các tình huống khó.

Nộp đơn ứng tuyển công việc này

Họ & tên bạn *
Địa chỉ email *
Số điện thoại *
CV của bạn *
Click để chọn & tải lên CV của bạn
Nộp đơn ứng tuyển