vietravelairlines

Mô tả công việc

Chuyên viên truyền thông là người chịu trách nhiệm lên kế hoạch hành động, chuẩn bị nội dung, sự kiện để truyền thông nội bộ, quảng bá thương hiệu và các sản phẩm/dịch vụ Hãng cung cấp. Ngoài ra, chuyên viên truyền thông sẽ phụ trách liên lạc trong tổ chức, giữa tổ chức và công chúng, phương tiện truyền thông để phát triển thương hiệu theo định hướng và chiến lược chung đề ra.

Nhân viên truyền thông cũng thường tập trung vào việc viết các thông cáo báo chí, duy trì danh sách liên lạc với các kênh truyền thông, viết và giám sát nội dung trang web cũng như phụ trách quan hệ công chúng nói chung. 

Các công việc chính

· Phối hợp với Trưởng phòng và Lãnh Đạo Ban Tiếp Thị - Truyền Thông để phát triển và thực hiện các chiến lược truyền thông hiệu quả sau khi phân tích đối tượng mục tiêu

· Triển khai thực hiện viết, chỉnh sửa, phân phối các nội dung bao gồm: ấn phẩm, thông cáo báo chí, nội dung trang web, báo cáo hàng năm, profile công ty, bài phát biểu và các tài liệu marketing khác, truyền đạt về hoạt động, thông tin sản phẩm / dịch vụ của Hãng hàng không.

· Trả lời các câu hỏi của giới truyền thông sau khi đã được phê duyệt nội dung bởi lãnh đạo Ban, sắp xếp các cuộc phỏng vấn và đóng vai trò là người phát ngôn trong một số trường hợp được chỉ định bởi Lãnh Đạo Ban.

· Đề ra các chiến lược quan hệ công chúng sáng tạo phù hợp với công ty trong mỗi giai đoạn.

· Thiết lập và duy trì mối quan hệ với các nhà báo và duy trì cơ sở dữ liệu truyền thông.

· Tổ chức và phối hợp cùng với các phòng tổ chức các hoạt động PR.

· Tìm kiếm cơ hội và sử dụng nhiều kênh khác nhau (TV, báo chí, internet, v.v.) để tối đa hóa độ hiển thị và nâng cao danh tiếng của Hãng.

· Quản lý khủng hoảng và xử lý các vấn đề công cộng nhạy cảm để duy trì danh tiếng.

· Phân tích kết quả của các chiến dịch PR và chuẩn bị báo cáo.

KPI công việc

· Brand Awareness: social engagement, direct traffic tới website và branded search volume.

· Lead generation (CTR & CR).

Yêu cầu công việc

· Có kinh nghiệm trong ngành hàng không tại các vị trí tương đương.

· Có khả năng đọc và dịch Tiếng Anh sang tiếng Việt, am hiểu về truyền thông.

· Kỹ năng giao tiếp, quản lý công việc và giải quyết vấn đề tốt.

· Kiến thức vững chắc về truyền thông xã hội (blog, Facebook, Twitter, v.v.).

Nộp đơn ứng tuyển công việc này

Họ & tên bạn *
Địa chỉ email *
Số điện thoại *
CV của bạn *
Click để chọn & tải lên CV của bạn
Mã bảo mật *

Nộp đơn ứng tuyển