vietravelairlines

I. CÁC NHIỆM VỤ VÀ TRÁCH NHIỆM CHÍNH

A. NHIỆM VỤ:

- Hỗ trợ cho Đoàn trưởng trong công tác tổ chức, quản lý và triển khai chức năng, nhiệm vụ của Đoàn tiếp viên (ĐTV).

B. TRÁCH NHIỆM:

- Chịu trách nhiệm trước Đoàn trưởng về lĩnh vực công tác được Đoàn trưởng phân công, ủy quyền.
- Điều hành ĐTV khi Đoàn trưởng vắng mặt.
- Đề xuất các giải pháp với Đoàn trưởng để tổ chức thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của ĐTV có hiệu quả.
- Định kỳ hoặc đột xuất báo cáo Đoàn trưởng tình hình thực hiện công việc.
- Tham gia họp các cấp theo phân công của Đoàn trưởng.
- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Đoàn trưởng.
- Có trách nhiệm về an toàn cá nhân, an ninh, sức khoẻ.
- Đảm bảo nhân viên hợp tác hoàn toàn và cởi mở trong việc kiểm tra an toàn/an ninh mà không có thành kiến.
- Đảm bảo phân bổ nguồn lực phù hợp đáp ứng các yêu cầu trong và ngoài tổ chức về an toàn và an ninh.
- Tham dự các cuộc họp của ủy ban quản lý an toàn theo yêu cầu.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác Đoàn trưởng giao.

2. YÊU CẦU THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

A. PHẨM CHẤT CÁ NHÂN:

- Có khả năng thiết lập mục tiêu, lập kế hoạch, phân công, điều hành, kiểm tra, giám sát, đánh giá công việc của nhân viên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
- Có khả năng lắng nghe, chia sẻ, động viên khuyến khích và phát triển tối đa năng lực nhân viên.
- Kết nối được các thành viên trong đơn vị, tận dụng các ưu điểm của từng thành viên tạo thành sức mạnh tập thể.
- Có khả năng sử dụng các phương thức truyền thông trực tiếp/văn bản để triển khai thông tin, đảm bảo người lao động thực hiện đúng quy định.
- Có tinh thần Học hỏi, cải tiến liên tục nhằm đảm bảo các nhân viên, tiếp viên luôn thích ứng sư thay đổi.
- Xây dựng mối quan hệ hợp tác, hỗ trợ từ bên trong, bên ngoài ĐTV.

B. KIẾN THỨC, KỸ NĂNG VÀ KINH NGHIỆM:

- Trình độ: Tốt nghiệp Đại học.
- Ngoại ngữ: TOEIC > 600 hoặc Đại học chuyên ngành tiếng Anh.
- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (word, excel, thường xuyên cập nhật kiến thức trong thực hành).
- Kinh nghiệm chuyên môn: 05 năm làm việc trong ngành hàng không.
- Kinh nghiệm quản lý: 02 năm.

Nộp đơn ứng tuyển công việc này

Họ & tên bạn *
Địa chỉ email *
Số điện thoại *
CV của bạn *
Click để chọn & tải lên CV của bạn
Nộp đơn ứng tuyển