vietravelairlines

Đại diện hãng

Địa điểm - Hà Nội, Hồ Chí Minh, Quy Nhơn, Phú Quốc, Đà Nẵng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chức danh:

Chuyên viên đại diện Sân bay

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phòng:

Dịch vụ mặt đất

 

Đơn vị:

Điều hành dịch vụ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Địa điểm làm việc:

Sân bay được phân công

 

Báo cáo tới:

Trưởng đại diện Sân bay

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

1.    Tóm tắt công việc:

  • Chịu trách nhiệm trước Trưởng đại diện sân bay về các công việc liên quan đến điều hành dịch vụ mặt đất và dịch vụ trên không của chuyến bay tại sân bay VTA khai thác.
  • Giám sát các hoạt động dịch vụ bao gồm hành khách, hành lý và hàng hóa của VTA tại chuyến bay nhằm đảm bảo các hoạt động dịch vụ được tuân thủ theo qui định về an toàn và chất lượng của VTA và nhà chức trách hàng không.
  • Thực hiện chức trách trợ lý khai thác đại diện VTA tại chuyến bay khai thác.
  • Kiểm soát việc cung ứng dụng cụ vật tư phục vụ hành khách và chuyến bay của VTA tại sân bay.

2.    Các nhiệm vụ và trách nhiệm chính:

STT

Nhiệm vụ và trách nhiệm

Nhiệm vụ quản lý

1

Quản lý dịch vụ chuyến bay của Văn phòng đại diện tại sân bay.

2

Thực hiện chức năng trợ lý khai thác của VTA tại chuyến bay.

3

Quản lý vật tư, vật phẩm cung cấp tại chuyến bay được phân công của Văn phòng đại diện tại Sân bay.

Nhiệm vụ chuyên môn

1

Phối hợp với các bộ phận của đơn vị cung ứng dịch vụ theo các triển khai, các qui trình qui định liên quan đến hoạt động khai thác mặt đất và dịch vụ trên không của VTA tại sân bay.

2

Phối hợp thực hiện kế hoạch khai thác chuyến bay theo tiêu chuẩn của VTA tại sân bay.

4

Phối hợp với các bộ phận liên quan tại sân bay để đảm bảo các chuyến bay của VTA được khai thác an toàn, hiệu quả.

5

Cập nhật, theo dõi, xử lý việc thực hiện thực đơn, đồ uống, vật tư hay sản phẩm khác cho chuyến bay của VTA theo hợp đồng, thỏa thuận.

6

Báo cáo và triển khai quyết định giải quyết các tình huống bất thường về hành khách, hành lý và hàng hóa tại các sân bay.

7

Thu thập thông tin, báo cáo đến Trưởng dại diện sân bay và phối hợp với người có trách nhiệm xử lý tình huống bất thường liên quan chuyến bay, tổ bay tại sân bay.

8

Theo dõi, kiểm tra các hoạt động khai thác mặt đất và dịch vụ trên không theo chuyến bay của VTA tại sân bay theo hợp đồng và các thỏa thuận ký kết.

9

Kiểm tra và xác nhận dịch vụ sử dụng và báo cáo, cung cấp tài liệu xác minh các tài liệu khiếu nại về Văn phòng đại diện và thực hiện xử lý bồi thường liên quan hành khách và hành lý theo phân công.

10

Kiểm soát chất lượng dịch vụ của VTA tại chuyến bay được duy trì, báo cáo, đề xuất các vấn đề theo điều kiện thực tế để nâng cao chất lượng dịch vụ tốt như cam kết tại sân bay.  

11

Triển khai hoạt động đánh giá chất lượng dịch vụ của VTA tại chuyến bay và kiến nghị, đề xuất cải tiến quy trình, chương trình, các hoạt động nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ của VTA.

12

Quản lý vật tư vật phẩm phục vụ hành khách của VTA tại chuyến bay.

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng đại diện giao.

 

3.    Yêu cầu thực hiện công việc

3.1. Trình độ học vấn : Đại học

3.2. Trình độ chuyên môn

STT

Trình độ chuyên môn và các hiểu biết khác

 

Mô tả

1

Ngành đào tạo gắn với bằng cấp

 

Nắm vững kiến thức & triển khai công tác theo chức trách, nhiệm vụ được phân công

2

Chứng chỉ chuyên môn bổ trợ (không bao gồm chứng chỉ chuyên ngành được đào tạo nội bộ)

 

 

3

Kiến thức chuyên môn

 

Am hiểu các nghiệp vụ theo phạm vi được phân công

4

Hiểu về ngành hàng không

 

Am hiểu kiến thức khai thác vận tải hàng không

5

Hiểu về Công ty (sản phẩm, dịch vụ)

 

Nắm vững sản phẩm và tiêu chuẩn dịch vụ và chính sách khai thác của Vietravel Airlines

6

Hiểu về các quy định hiện hành của Công ty

 

Nắm và thực hiện đầy đủ các quy định hiện hành, tham gia kiến nghị đảm bảo sự thống nhất giữa các quy định trong Công ty.

7

Kiến thức pháp luật

 

Có kiến thức về pháp luật và vận dụng pháp luật theo phạm vi chuyên môn.

8

Kiến thức về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội

 

Am hiểu tình hình kinh kế, chính trị, xã hội tại các đại bàn công tác.

9

Hiểu về cơ cấu tổ chức và hoạt động của Công ty

 

Nắm vững kiến thức về cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ của các đơn vị và vận dụng trong công tác chuyên môn theo chức trách được giao.

3.3.  Chứng chỉ

 

Khác

-          Kỹ năng lập kế hoạch

-          Logistic

-          Kỹ năng giảng dạy

-----o0o-----

Nộp đơn ứng tuyển công việc này

Họ & tên bạn *
Địa chỉ email *
Số điện thoại *
Ngày tháng năm sinh *
Ảnh chân dung  *
Giới tính (Gender)  *
Trình độ học vấn (Education)  *
Địa chỉ hiện tại (Current Address)  *
Chiều cao (Height) (cm)  *
Cân nặng (Weight) (kg)  *
Quốc tịch (Nationality)  *
Tình trạng hôn nhân (Marital status)  *
Tên trường THPT (High school)  *
Điểm tiếng Anh (English level)  *
TOEIC 500, IELTS 6.0, Cử nhân ngôn ngữ Anh, Đại học nước ngoài (tiếng Anh)
Ngoại ngữ khác (Other languages)
Nơi làm việc gần nhất (Previous employer)
Số năm kinh nghiệm ngành hàng không (Aviation experiences)
Số CMND/CCCD/Hộ chiếu (National ID/Passport no)  *
Ngày cấp CMND/CCCD/Hộ chiếu (Date issued of National ID/Passport)  *
Nơi cấp CMND/CCCD/Hộ chiếu (Place issued National ID/Passport)
Tên trường Đại học/Cao đẳng (University/College)
CV của bạn *
Click để chọn & tải lên CV của bạn
Mã bảo mật *

Nộp đơn ứng tuyển