vietravelairlines

CHUYÊN VIÊN TÀI CHÍNH :

  • Tổng hợp theo dõi các số liệu về Doanh thu – Chi phí, phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động (tỷ giá, đơn giá nhiên liệu, số lượng các đơn vị đầu vào, chi phí cố định và các chi phí biến đổi khác, …) định kỳ;
  • Theo dõi và tổng hợp về tình hình thanh khoản dòng tiền hàng tuần, hàng quý, hàng tháng và thực hiện các báo cáo liên quan;
  • Tổng hợp số liệu và báo cáo về tình hình công nợ với các đối tác cũng như Nhu cầu tiền cần có hàng tuần, hàng tháng, hàng quý, hàng năm để thực hiện thanh toán;
  • Xây dựng các số liệu; Lập Báo cáo và Trình bày các nội dung liên quan đến Tài chính của Kế hoạch sản xuất kinh doanh của Hãng;
  • Lưu trữ các Hồ sơ liên quan đến các hoạt động Tài chính của Hãng.

YÊU CẦU:

  • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán; Kiểm toán; Tài chính; Quản trị kinh doanh; …
  • Có kinh nghiệm làm ở những vị trí tương đương; ưu tiên người đã làm trong lĩnh vực hàng không;
  • Tính tình cởi mở và khả năng thích nghi;
  • Mức lương theo chế độ của Vietravel Airlines.

Nộp đơn ứng tuyển công việc này

Họ & tên bạn *
Địa chỉ email *
Số điện thoại *
CV của bạn *
Click để chọn & tải lên CV của bạn
Mã bảo mật *

Nộp đơn ứng tuyển