vietravelairlines

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

1. Tóm tắt công việc:

 • Chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về việc hỗ trợ các công tác thuộc mãng An toàn được quy định trong chức năng nhiệm vụ phòng.
 • Phụ trách mãng An toàn khối khai thác;
 • Đảm bảo các quy trình tiêu chuẩn đáp ứng các yêu cầu quy định của IATA, ICAO và nhà chức trách hàng không VN.
 • Các nhiệm vụ khác.

2. Nhiệm vụ và trách nhiệm:

 • Các công tác hành chính liên quan mãng an toàn.
 • Kiểm soát tất cả các tài liệu liên quan đến báo cáo tổ bay, bộ phận điều hành, SQA.
 • Thu thập thông tin về tất cả các sự việc uy hiếp an toàn xãy ra hàng ngày. Lên kế hoạch giảng bình theo yêu cầu công việc.
 • Báo cáo hàng tuần, KPI.
 • Cập nhật thông tin an toàn đến các phòng, ban, cổng thông tin liên quan.
 • Sắp xếp lịch trình của tổ bay để họp khi cần thiết.
 • So sánh, đồng bộ tài liệu an toàn với các tài liệu của SQA.
 • Phối hợp các phòng ban liên quan đảm bảo bằng cấp cho điều phái viên đúng hạn, đúng quy định của nhà chức trách.
 • So sánh, đồng bộ tài liệu huấn luyện trong khối khai thác bay.
 • Đánh giá chương trình đào tạo nhân viên để đảm bảo các quy trình liên quan đến an toàn là một phần của giáo trình đào tạo.
 • Đảm bảo Cấp phép cho Phi công và Phi hành đoàn, điều phối viên tuân thủ các yêu cầu tiêu chuẩn.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do trưởng phòng giao.

3. Yêu cầu công việc:

 • Tốt nghiệp đại học trở lên.
 • Sử dụng Tiếng Anh thành thạo.
 • Sử dụng thành thạo các phần mềm Word, Excel, Powerpoint.
 • Được đào tạo kiến thức chuyên môn đáp ứng yêu cầu công việc liên quan đến công tác an toàn và quản lý an toàn.
 • Hiểu biết về ngành hàng không.
 • Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
 • Kỹ năng giải quyết vấn đề.

Nộp đơn ứng tuyển công việc này

Họ & tên bạn *
Địa chỉ email *
Số điện thoại *
Số năm kinh nghiệm (Years of experience)
CV của bạn *
Click để chọn & tải lên CV của bạn
Nộp đơn ứng tuyển