vietravelairlines

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

1.Tóm tắt công việc:

 • Chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về việc hỗ trợ các công tác thuộc mãng huấn luyện được quy định trong chức năng nhiệm vụ phòng.
 • Phụ trách mãng huấn luyện điều phái viên;
 • Đảm bảo các quy trình tiêu chuẩn đáp ứng các yêu cầu quy định của IATA, ICAO và nhà chức trách hàng không VN.

2. Nhiệm vụ và trách nhiệm:

 • Các công tác hành chính liên quan mãng huấn luyện.
 • Kiểm soát tất cả các tài liệu liên quan đến đào tạo điều phái viên.
 • Thu thập thông tin về tất cả các điều phái viên.
 • Báo cáo hàng tuần, KPI.
 • Cập nhật thông tin đào tạo đến các phòng, ban, cổng thông tin liên quan.
 • Sắp xếp lịch trình của điều phái viên để họp khi cần thiết.
 • So sánh, đồng bộ tài liệu huấn luyện với các tài liệu thuộc bộ phận khác.
 • Phối hợp các phòng ban liên quan đảm bảo bằng cấp cho điều phái viên đúng hạn, đúng quy định của nhà chức trách.
 • Làm thanh toán.

3. Yêu cầu công việc: 

 • Trình độ học vấn: Đại học/Điều phái viên.
 • Sử dụng Tiếng Anh thành thạo.
 • Sử dụng thành thạo các phần mềm Word, Excel, Powerpoint.
 • Được đào tạo kiến thức chuyên môn đáp ứng yêu cầu công việc liên quan đến công tác đào tạo và quản lý đào tạo.
 • Hiểu biết về ngành hàng không.
 • Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
 • Kỹ năng giải quyết vấn đề.

Nộp đơn ứng tuyển công việc này

Họ & tên bạn *
Địa chỉ email *
Số điện thoại *
Ngày tháng năm sinh
Trình độ học vấn (Education)
Số năm kinh nghiệm (Years of experience)
CV của bạn *
Click để chọn & tải lên CV của bạn
Nộp đơn ứng tuyển