vietravelairlines

1.TÓM TẮT CÔNG VIỆC / JOB SUMMARY:

Chuyên viên phần mềm có trách nhiệm phát triển các phần mềm nội bộ cho công ty khi được phân công từ lãnh đạo dựa trên nền tảng Microsoft .NET.

 • Tham gia phát triển ứng dụng nhiều người dùng trên nền tảng .NET (Webform/MVC/Windows Form/ Net Core) và SQL Server.
 • Hỗ trợ cho OTA 
 • Hỗ trợ xây dựng report cho các đơn vị trong công ty
 • Hỗ trợ dữ liệu khai thác hằng ngày.
 • Hỗ trợ triển khai các ứng dụng mới.
 • Tài liệu hóa các hướng dẫn sử dụng các hệ thống.
 • Thực hiện việc kết nối dữ liệu giữa các hệ thống trong công ty.
 • Thực hiện việc kết nối dữ liệu giữa công ty và các sân bay.
 • Thử nghiệm và đánh giá công nghệ mới.

2.YÊU CẦU:

 • Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học (hoặc tương đương) chuyên ngành Công nghệ thông tin.
 • Kinh nghiệm: Tối thiểu 1 năm.
 • Có kinh nghiệm về Web Service/API.
 • Có chứng chỉ AWS là lợi thế.
 • Có hiểu biết về DevOps, API Gateway, Lambda
 • Giao tiếp + các chứng chỉ Tiếng anh

3.MỨC LƯƠNG:

 • Up to 1500$

Nộp đơn ứng tuyển công việc này

Họ & tên bạn *
Địa chỉ email *
Số điện thoại *
CV của bạn *
Click để chọn & tải lên CV của bạn
Mã bảo mật *

Nộp đơn ứng tuyển