vietravelairlines

Nhiệm vụ chính:

Phối hợp chuẩn bị công việc cho tuyển dụng (nhận và sàng lọc hồ sơ; liên hệ ứng viên; tổ chức phỏng vấn) và các công tác hậu cần theo quy trình tuyển dụng của Công ty.

Lập / Hướng dẫn / thực hiện lập, giao kết bảng mô tả công việc tại đơn vị đầy đủ và cập nhật.

Giúp Trưởng bộ phận trong việc triển khai chương trình hội nhập ban đầu cho nhân viên mới tại đơn vị hoặc theo yêu cầu trong kế hoạch.

Cung cấp hướng dẫn và diễn giải chính sách nhân sự tại đơn vị với mục tiêu đảm bảo tính tuân thủ và nhất quán trong cách giải quyết vấn đề về nhân sự tại đơn vị.

Hỗ trợ Trưởng bộ phận trong việc xây dựng kế hoạch nhân lực cho đơn vị theo mục tiêu hoạt động của đơn vị phụ trách và thống nhất với chính sách nhân sự của Công ty.

Phối hợp với hành chính nhân sự các đơn vị đảm trách theo dõi thử việc, tiếp nhận, hợp đồng, thông tin lương và chấm công hàng tháng.

Lắng nghe / ghi nhận việc thực hiện các chính sách tại đơn vị và có báo cáo để giải quyết các vấn đề phát sinh hoặc khiếu nại của nhân viên thuộc đơn vị phụ trách.

Theo dõi hợp đồng lao động / cập nhật dữ liệu nhân sự và giải quyết các vấn đề liên quan đến hợp đồng lao động của đơn vị.

Tham gia các dự án phòng Nhân sự khi được phân công.

Kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm:

1.Trình độ học vấn:

Tốt nghiệp đại học. Ưu tiên các ứng viên làm việc trong ngành hàng không và có kinh nghiệm trong lĩnh vực nhân sự.

2.Trình độ chuyên môn:

Có kiến thức về Luật Lao động.

Có kiến thức về các chức năng nhân sự.

3. Kỹ năng:

Tối ưu hóa quy trình làm việc.

Tin học: sử dụng thành thạo các ứng dụng tin học văn phòng (Words, Excel; Powerpoint, ...), đặc biệt kỹ năng đánh máy nhanh, chính xác, trình bày văn bản chuẩn mực.

Ngoại ngữ: Tiếng Anh, giao tiếp và viết tốt – TOEIC 500 hoặc IELTS 4.0 trở lên.

Nộp đơn ứng tuyển công việc này

Họ & tên bạn *
Địa chỉ email *
Số điện thoại *
CV của bạn *
Click để chọn & tải lên CV của bạn
Mã bảo mật *

Nộp đơn ứng tuyển