vietravelairlines

Địa điểm làm việc: Hà Nội

Nộp đơn ứng tuyển công việc này

Họ & tên bạn *
Địa chỉ email *
Số điện thoại *
Ngày tháng năm sinh *
Ảnh chân dung  *
Giới tính (Gender)  *
Trình độ học vấn (Education)  *
Địa chỉ hiện tại (Current Address)  *
Chiều cao (Height) (cm)  *
Cân nặng (Weight) (kg)  *
Quốc tịch (Nationality)  *
Tình trạng hôn nhân (Marital status)  *
Tên trường THPT (High school)  *
Điểm tiếng Anh (English level)  *
Ngoại ngữ khác (Other languages)
Nơi làm việc gần nhất (Previous employer)
Số năm kinh nghiệm ngành hàng không (Aviation experiences)
Số CMND/CCCD/Hộ chiếu (National ID/Passport no)  *
Ngày cấp CMND/CCCD/Hộ chiếu (Date issued of National ID/Passport)  *
Nơi cấp CMND/CCCD/Hộ chiếu (Place issued National ID/Passport)
Tên trường Đại học/Cao đẳng (University/College)
CV của bạn *
Click để chọn & tải lên CV của bạn
Nộp đơn ứng tuyển