vietravelairlines

Địa điểm làm việc: Hà Nội

Nộp đơn ứng tuyển công việc này

Họ & tên bạn *
Địa chỉ email *
Số điện thoại *
Ngày tháng năm sinh *
Ảnh chân dung  *
Giới tính (Gender)  *
Trình độ học vấn (Education)  *
Địa chỉ hiện tại (Current Address)  *
Chiều cao (Height) (cm)  *
Cân nặng (Weight) (kg)  *
Quốc tịch (Nationality)  *
Tình trạng hôn nhân (Marital status)  *
Tên trường THPT (High school)  *
Điểm tiếng Anh (English level)  *
TOEIC 500, IELTS 6.0, Cử nhân ngôn ngữ Anh, Đại học nước ngoài (tiếng Anh)
Ngoại ngữ khác (Other languages)
Nơi làm việc gần nhất (Previous employer)
Số năm kinh nghiệm ngành hàng không (Aviation experiences)
Số CMND/CCCD/Hộ chiếu (National ID/Passport no)  *
Ngày cấp CMND/CCCD/Hộ chiếu (Date issued of National ID/Passport)  *
Nơi cấp CMND/CCCD/Hộ chiếu (Place issued National ID/Passport)
Tên trường Đại học/Cao đẳng (University/College)
CV của bạn *
Click để chọn & tải lên CV của bạn
Nộp đơn ứng tuyển