vietravelairlines

MÔ TẢ CÔNG VIỆC CHUYÊN VIÊN HỆ THỐNG
• Quản trị, cấu hình, triển khai, giám sát theo dõi hệ thống đặt giữ chỗ cung cấp dịch vụ
• Quản trị, cấu hình, giám sát, vận hành đảm bảo an toàn, tối ưu, bảo mật cho các hệ thống của đơn vị, khách hàng
• Chủ trì duy trì và đề xuất cải tiến, phát triển, mở rộng hệ thống đáp ứng nhu cầu sử dụng, sản xuất kinh doanh
• Bảo trì, bảo dưỡng, nâng cấp hạ tầng hệ thống khách hàng, hệ thống thông tin nội bộ
• Ứng cứu xử lý sự cố hệ thống
• Thực hiện nghiệp vụ khác theo sự phân công của Quản lý trực tiếp
• Chủ động đưa ra đề xuất nhằm đảm bảo mức độ cao nhất của hệ thống và hạ tầng sẵn có
• Theo dõi và kiểm tra hiệu năng hệ thống nhằm hạn chế các rủi ro tắc nghẽn hệ thống, xác định các giải pháp có thể và làm việc với đối tác để giải quyết các lỗi phát sinh
• Liên lạc và làm việc với các nhà cung cấp và nhân viên bộ phận khác để giải quyết vấn đề phát sinh về hệ thống
• Cung cấp hỗ trợ cấp lever 2 và level 3 (lever 1: support helpdesk)
• Đảm bảo hệ thống hoạt động 24/7, khắc phục các sự cố phát sinh tuân thủ qui trình, qui định

Nộp đơn ứng tuyển công việc này

Họ & tên bạn *
Địa chỉ email *
Số điện thoại *
CV của bạn *
Click để chọn & tải lên CV của bạn
Mã bảo mật *

Nộp đơn ứng tuyển