vietravelairlines

Chuyên viên An toàn và Đảm bảo chất lượng Kỹ thuật/ Technical Safety and Quality Assurance Executive

A. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

 1. Quản lý trạng thái khả phi, xử lý các công tác kỹ thuật tàu bay A321:
  • Kiểm tra hồ sơ bảo dưỡng tàu bay và trình Trưởng phòng Kỹ thuật AT & ĐBCL để cấp Giấy chứng nhận rà soát bảo dưỡng (CMR)
  • Quản lý tình trạng kỹ thuật đủ điều kiện khả phi của tàu bay A321; lập hồ sơ Trình Cục HKVN cấp mới/xóa đăng ký máy bay; cấp mới/gia hạn Chứng chỉ Đủ điều kiện bay máy bay A321;
  • Xu hướng trạng thái đội máy bay, máy bay cụ thể thông qua việc quản lý đánh giá trạng thái, thông qua kết quả của Chương trình độ tin cậy đối với tàu bay A321;
  • Xử lý các công tác kỹ thuật: nội dung bảo dưỡng định kỳ máy bay, động cơ,
  • Quản lý, đánh giá và xử lý các nhân nhượng A321;
  • Đánh giá Chỉ lệnh kỹ thuật (SBs) của tàu bayA321;
  • Góp ý các hợp đồng liên quan đến thuê/mua, bảo dưỡng máy bay, động cơ và phụ tùng tàu bay A321;
  • Triển khai các công việc (tổng hợp, báo cáo) để đưa máy bay sau sự cố vào khai thác;
  • Đề xuất giải pháp phòng ngừa.
 2. Đánh giá và quản lý đánh giá các hoạt động thuộc lĩnh vực kỹ thuật máy bay (đánh giá nội bộ, kiểm tra máy bay, đánh giá bên ngoài):
  • Đề xuất kế hoạch kiểm tra như: đánh giá nội bộ, kiểm tra máy bay, đối tác cung ứng... phục vụ việc xây dựng kế hoạch năm và triển khai thực hiện kế hoạch quí, tháng;
  • Đánh giá hồ sơ để trình cấp có thẩm quyền phê chuẩn;
  • Triển khai kiểm tra/đánh giá trực tiếp tại cơ sở, máy bay;
  • Phối hợp và hỗ trợ cục Hàng không kiểm tra/đánh giá đối tác cung ứng, máy bay (cấp mới đăng ký và chứng chỉ đủ điều kiện bay; gia hạn chứng chỉ đủ điều kiện bay của máy bay; hủy đăng ký đối với máy bay trả sau khi thuê hoặc bán máy bay);
  • Đánh giá việc thực hiện hợp đồng của các đơn vị như ban Quản lý vật tư, ban Kỹ thuật trong việc sử dụng Nhà cung ứng đã được phê chuẩn;
  • Xem xét làm thủ tục trình Giám đốc ATCL chấp nhận các nhân viên kỹ thuật (CRS) của loại máy bay A32 của các tổ chức bảo dưỡng (AMO) đã được Cục HKVN phê chuẩn tại các sân bay nước ngoài (Line station) hoặc do Vietravel Airlines thuê các nhân viên kỹ thuật.
 3. Điều tra sự số, các vụ việc mất an toàn:
  • Tham gia điều tra nội bộ sự cố kỹ thuật, hỗ trợ các lĩnh vực khác trong quá trình điều tra ;
  • Phối hợp và hỗ trợ Cục HKVN điều tra sự cố;
  • Lập các báo cáo theo quy trình;
  • Quản trị các sự cố, vụ việc liên quan đến kỹ thuật máy bay A321đề xuất các biện pháp phòng ngừa.

Tham gia công tác trực khẩn nguy trong và ngoài giờ hành chính, giám sát tình trạng khả phi của đội tầu bay tạo nguồn thông tin đầu vào cho hệ thống điều hành quản lý và hệ thống SMS.

B. REQUIREMENTS:

1. Ngành đào tạo gắn với bằng cấp:
- Hàng không.
- Kỹ thuật.

2. Chứng chỉ chuyên môn bổ trợ (không bao gồm chứng chỉ chuyên ngành được đào tạo nội bộ):
- Chứng chỉ An toàn hàng không.
- Chứng chỉ Đánh giá viên nội bộ Hệ thống Quản lý Chất lượng.
- Chứng chỉ phân tích dữ liệu tàu bay.

3. Kiến thức chuyên môn:
- Hàng không.
- Tàu bay Airbus A312/320/321, Boeing…

4. Hiểu về ngành hàng không:
- AOC/AMO/ATO

5. Hiểu về Công ty (sản phẩm, dịch vụ):
- Vietravel Airlines.

6. Hiểu về các quy định hiện hành của Công ty:
- FOM, FCTP, QM, SMSM, MCM, MTM, GOM, CCOM, CCTP, FDM, FDTP, AMS, ASP.

7. Kiến thức pháp luật:
- VAR/FAA/CAA/ICAO/IATA.

Nộp đơn ứng tuyển công việc này

Họ & tên bạn *
Địa chỉ email *
Số điện thoại *
CV của bạn *
Click để chọn & tải lên CV của bạn
Nộp đơn ứng tuyển